[1 min läsa]

Vår 20-åriga erfarenhet har visat att TimeSpot®-terminalerna alltid har varit en lönsam investering för våra kunder. Tonvikten vi har lagt på precisionsteknik, tillförlitlighet och stabilitet har varit avgörande för alla företag, stora som små.

Både våra kunders personal och fackliga representanter uppskattar fördelarna med våra terminaler för hela arbetsmiljön. Detta är något vi som svenskt företag är mycket stolta över, säger Johan Hägerlöf. VD Brightec Time