RESURSER

Guider och Manualer

Fingerprint registrering

Placering av finger

Besök

Rengöring av fingerprint sensor

Besök

Ändra tidszon

Besök

Guide för registrering av fingeravtryck

Besök

Fördelar och nackdelar
för Wi Fi jämfört Ethernet (eller PoE)

Besök

Fördelar och nackdelar
med olika identifieringslösningar.
PIN,RFID och Fingeravtryck

Besök

Installationsguide 7″ TS3807 Terminal
PoE-injektor guide

Besök

Fingerprint registrering

Placering av finger

Besök

Rengöring av fingerprint sensor

Besök

Ändra tidszon

Besök

Guide för registrering av fingeravtryck

Besök

Fördelar och nackdelar
för Wi Fi jämfört Ethernet (eller PoE)

Besök

Fördelar och nackdelar
med olika
identifieringslösningar.
PIN,RFID och Fingeravtryck

Besök

Installationsguide 7″ TS3807 Terminal
PoE-injektor guide

Besök

Hur kan vi hjälpa dig?