Lönehantering

[3 min läsa]

Lönehanteringen inkluderar allt från ett företags register över de anställdas löner till bl a bonusar och källskatter.

Ur personalsynsvinkel är löneavdelningen livsviktig, för som vi alla vet är anställda känsliga för lönefel och andra oegentligheter.

Därför krävs att lönen betalas ut i rätt tid och är korrekt. Utgångspunkten för många företag är att göra detta genom användning av tidsregistrering av anställdas arbetstider. Då blir det lika och rättvist för alla.

Från våra resor och möten på Brightec Time slås vi ofta av hur många företag som fortfarande använder manuella stämpelkort för att sedan ta ut informationen och överföra den till exempelvis ett excel-ark. Detta krävande manuella arbete är inte bara kostsamt utan leder till misstag och därmed friktion som lätt kan undvikas. Vi ser också en framväxande användning av mobiltelefonen som kopplas till den inbyggda GPS positioneringen, vilket gör det möjligt för ledningen att komma åt anställdas position, inloggning och närvaro på jobbet.

Men ett pålitligt och mindre påträngande alternativ är att använda en Brightec Time direkt ansluten till en webbapplikation som körs på en molntjänst. Denna webbapp omvandlar automatiskt alla in- och utstämplingar till en närvarorapport. Vid Brightec Time identifierar sig den anställde med något lämpligt metodsätt (via kod, RFID-tagg, kort, fingeravtryck eller till och med ansiktsigenkänning) och utifrån detta kan korrekta löner, övertid, projektspecifikt arbete och bonusar räknas ut.

Terminalen monteras strategiskt vid företagets entréer, t.ex. vid huvudentrén eller vid personalingångar. Eftersom alla terminaler kan anslutas via LAN, WiFi eller 4G till samma applikationsserver, betyder det att anställda kan komma in via en ingång och lämna via en annan.

Alla registrerade webbstämplingar behandlas sedan i realtid, vilket gör att små eller stora företag kan automatisera sin lönehanteringsprocess. Det blir mer effektivt med stora kostnadsbesparingar jämfört med traditionell lönehantering på papper.

Så oavsett om du är en leverantör av lösningar för SaaS Payroll som vill stödja dina kunder med tillförlitliga robusta webbaktiverade terminaler eller ett företag som behöver en modern lönehanteringslösning, kontakta oss idag. Vi är här för att hjälpa dig.

Hur kan vi hjälpa dig?