GDPR

Brightec Time Personal Data Management (GDPR)

[3 min läsa]

Hos Brightec Time(BT)  bevaras personuppgifter i begränsad utsträckning och begränsas till legitim användning, med utgångspunkt i vad som krävs för att Brightec Time ska kunna vara effektiva i sina handlingar gentemot sina kunder, potentiella kunder, leverantörer och anställda.Inga känsliga personuppgifter krävs av Brightec Time i situationer som kräver kontaktinformation till personen för att Brightec Time ska kunna tillhandahålla den tjänst som efterfrågats.

Följande grupper av personuppgifter finns tillgängliga inom Brightec Time:

Kunder

I allmänhet är det ett namn med tillhörande kontaktinformation som samlas in av BT för att tillhandahålla en efterfrågad service eller avtalsenlig skyldighet.

Leverans av produkter

Vid beställning av produkter krävs information kopplad till en person för att dessa produkter ska distribueras till kunden.
Informationen är namn, företagsnamn, telefonnummer och e-postadress.

Service and Support

När kunden rapporterar ett ärende på RMA-formuläret tillhandahålls kontaktinformation till den anmälande personen. Informationen är namnet, telefonnummer, företag och e-postadress. När kunden fyller i RMA-formuläret, ska de samtycka till lagring av personuppgifter.

Referens på fakturor

För att fakturor ska betalas av kunden måste det finnas ett namn, företagsadress och kontakt för referens.

Återförsäljare

Kontakterna hos återförsäljare finns i en central kontaktlista och samtycke har erhållits. I de fall där någon annan person från en återförsäljare sköter kontakten kommer den personliga

Brightec Time-anställda

BT-anställdas data samlas in för normala affärsrutiner och avtalsförpliktelser mellan anställd och arbetsgivare. Inom BT finns ett närvaroregister som innehåller bilder av anställda som kan betraktas som icke-nödvändig personlig information. Dessa bilder finns i registret eftersom de används i ett internt system som visar hur BT: s egna produkter kan användas. För alla befintliga anställda har ett godkännandeformulär utarbetats för godkännandeunderskrift.

Personinformation med DisplayOnline-systemet

Inom affärsområdet DisplayOnline är personuppgifter kopplade till egenskaper som använder systemets funktionalitet. Informationen i detta fall är namn, e-postadress, telefon och adress.
Det är emellertid BTs kund som ansvarar för personuppgifter, vilket innebär att BT tecknar ett personuppgiftsavtal med kunden eller återförsäljaren.

Ansvar för hantering av personuppgifter

Inom BT består ledningen av verkställande direktören som är ansvarig för att se till att dessa rutiner följs och om nödvändigt revideras.
All BT-personal har vid tidpunkten för upprättandet av GDPR informerats om dessa direktiv och hålls regelbundet underrättade vid förändringar.

Informationsgivning

Om någon vill ha information angående BT-registerinnehåll som hänför till sig själv, måste en skriftlig begäran skickas per post till Brightec Time*, som innehåller namn, företags e-post, hemadress och personnummer, ID eller passnummer av den person som gör begäran.
Baserat på denna begäran kommer BT att svara per e-post med information om vilken information som har lagrats. När informationen har skickats till mottagaren avbryts begäran.

*Brightec Time
Hammarbacken 4A
191 49 Sollentuna
Sweden
Tel +46(08)522 046 60
E-Mail info(at)brightecgroup.com

May 2018