EU-direktiv om registrering av arbetstid

[3 min läsa]

EG-domstolen förordnar medlemsstaterna att de:

”Måste kräva att arbetsgivarna sätter upp ett objektivt, tillförlitligt och tillgängligt system som gör det möjligt att mäta varaktigheten på varje arbetares arbetstid varje dag.”*

Det säger vidare att:

”Den objektiva och pålitliga bestämningen av antalet arbetade timmar varje dag och varje vecka är avgörande för att fastställa om den maximala veckoarbetstiden – inklusive övertid – och minsta dagliga och veckovisa viloperioder har följts.”

Om du är bosatt i EU eller Storbritannien ** – följer ditt företag detta?
Och om du är en leverantör av WFM-lösningar, är dina kunder eller nya leads ens medvetna om detta?

Hur som helst är ett av de enklaste alternativen för ett ”pålitligt och tillgängligt system” att använda en webbaktiverad stämplings terminal som registrerar anställdas tid och närvaro. För just detta ändamål har vi designat vår TS3807-terminal så att den är liten, kompakt och byggd för pålitlig drift 24/7/365. Du kan också välja vår svenskdesignade ’Klocka’ T & A-lösning som är enkel, intuitiv och ett nöje att använda. Kombinera de två så kommer du att följa direktivkravet.

TS3807 från Brightec Time med Klocka T&A molnprogram.

Alternativt kan vår terminal förladdas med de flesta bra tredjeparts webbaserade Workforce Management-lösningar som kan erbjuda ytterligare moduler för schemaläggning, HR eller lönehantering.

Valet är ditt.

Oavsett intresse kan Brightec Time stödja dig med terminalerna, Time & Attendance-programvaran eller partners som erbjuder fullständiga WFM-lösningar.

* EU Directive
** som efter Brexit kan besluta att upprätthålla samma regler.

Hur kan vi hjälpa dig?