[1 min läsa]

Vi upplever att situationen med COVID-19 i världen förvärras, vilket kräver åtgärder för oss och våra samarbetspartner för att uppfylla de krav som ställs på säkerhet och sociala kontakter.

En följd av detta är att leveranstider har förlängts och delar av materialförsörjningen dras med förseningar som är svåra att överblicka då det sker i flera led. Julen närmar sig också och med ett skifte mot att alltmer handlas online så skapa det ett stort merarbete hos många fraktbolag som måste hantera ett mycket stort flöde av transporter.

Så just nu är våra leveranstider betydligt längre än normalt men vi arbetar på att försöka minimera dessa i den mån vi kan påverka dem.

Vi uppskattar ditt stöd i dessa utmanande tider med COVID-19.