Cookie Policy

Cookie Policy for Brightec Time

Det här är den Cookie Policy som Brightec Time följer på www.brightectime.com.

Vad är cookies

I likhet med nästan alla professionella webbplatser använder denna webbplats cookies, som är små filer som laddas ned till din dator, för att förbättra din upplevelse. Nedan beskrivs vilken information som det gäller, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi redogör även för hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men det kan försämra vissa delar av webbplatsens funktionalitet.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies av de skäl som redogörs för nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall ingen branschstandard för att inaktivera cookies utan att helt och hållet inaktivera funktionaliteten de bidrar till på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du tillåter cookies om du är osäker på om du behöver dem eller inte eftersom de kan användas för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

Inaktivering av cookies

Du kan blockera cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälp för hur du gör det). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten för denna och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivering av cookies resulterar vanligtvis i att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Cookies som vi använder

Nyhetsbrev relaterade cookies

Denna webbplats erbjuder nyhetsbrev eller e-postabonnemangstjänster och cookies kan då användas för att komma ihåg om du redan är registrerad och om du vill visa vissa meddelanden som bara kan vara giltiga för prenumererande / ej prenumererande användare.Formsrelaterade cookies

När du skickar data via ett formulär, t ex de som finns på kontaktsidor eller kommentarformulär kan cookies ställas in för att komma ihåg dina användaruppgifter för framtida korrespondens.

Cookies för Webbplatsinställningar

För att ge dig en bra upplevelse på den här webbplatsen tillhandahåller vi funktionalitet för att ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen fungerar när du använder den. För att komma ihåg dina preferenser behöver vi ställa in cookies så att denna information kan användas närhelst du interagerar med en sida påverkas av dina inställningar.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från tredje part du kan stöta på via den här webbplatsen.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben för att hjälpa oss att förstå hur webbplatsen används av dig och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker som hur länge du spenderar på webbplatsen och sidorna du besöker så att vi kan fortsätta att skapa ett engagerande innehåll.
.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan.

Vi använder också sociala medier knappar och / eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera på följande sociala medier, t ex LinkedIn, kommer dessa att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplats eller bidra till de uppgifter de använder för olika ändamål som anges i deras respektive sekretesspolicy.

Mer information

Förhoppningsvis har denna beskrivning förtydligat olika saker för dig och som tidigare nämnts om det finns något som du inte är säker på om du behöver eller inte är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade om den interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats. Denna Cookies Policy skapades med hjälp av GDPR Cookies Policy Generator

Men om du fortfarande söker mer information kan du kontakta oss på något av följande sätt:

E-Mail info(at)brightecgroup.com
Phone +46(08)522 046 60