[2 min läsa]
UC; Sveriges ledande affärs- och kreditinformationsbyrå har tilldelat Brightec Group; inklusive dess dotterbolag – Brightec Time, Brightec Security & Brightec Production – nivå 4 och Silver Seal för ackreditering.

Detta ger en kreditvärdering på upp till 99,76% och placerar Brightec-koncernens företag i den näst lägsta risknivån för obestånd. Riskklassificeringen som används för alla svenska företag, är från 1 till 5, varav 5 anger den lägsta risknivån.

”I tider av osäkerhet är detta ett uttryck för tillit och förtroende för vår företagsgrupp. Denna certifiering är inte bara mycket relevant för våra nordiska kunder utan också ett värdefullt bevis för våra partner i EU, Storbritannien och USA”
säger Theresa Boman. VD Brightec Group

För att lära dig mer om Brightec Groups affärsverksamhet och dotterbolag, besök

* UC ingår i det nordiska kunskapsföretaget Enento Group, som omsatte 146 MEUR 2019 och hade 420 anställda på åtta platser i Finland, Sverige, Norge och Danmark.